top of page

Forestillinger

Cellen 

I stykket ”Cellen” møder vi en PTSD-ramt soldat henover en aften, hvor han er på vej til veterantræf. Soldaten bliver hevet dybere og dybere ind i den række af hændelser, der ledte til hans hjemsendelse og diagnose. Forestillingen, og den efterfølgende dialog med publikum, skal facilitere den nødvendige proces med samtale og forsoning i Danmark og andre steder, hvor forholdet mellem torturofre og accepten har brug for at blive italesat og talt om åbent.

Juni 2017

Under Uvidenhedens Mørke 

Det grønlandske Inuit Teatret og det danske Teater Solaris er gået sammen om en co-produktion, som, i et stort musikdramatisk epos, baseret på Villads Villadsens digt ”Qasapis sidste dage”, er på jagt efter den grønlandske sjæl. En moderne musikteaterproduktion, som har et musikalsk udtryk, der blander inuittrommer og sang, med futuristiske lyde. 

Marts 2016

Brønden 

Hvad er virkelighed og hvad er psykotisk? Hvad er evnen til at stå imod overfladernes sjælefængsel? "Brønden" følger en kvindes rejse ned i det dybeste mørke, for at finde retning, eller måske for at blive vildledt. Stykket er, med et stærkt visuelt scenisk udtryk, en surrealistisk tragisk komedie, som bevæger sig på flere planer i en skæv, syret og brutal verden.

Oktober 2015

13 Oder til Maria 

En nykomponeret og nyskrevet oratorisk opera, der kaster lys over Maria-skikkelsen i et historisk og nutidigt perspektiv. Værket inddrager de gamle modergudinders karaktertræk, som har overlevet i Maria-skikkelsen frem til i dag. Gennem sin udvikling i et parallelt spor, befinder nutidens kirkemusik sig et sted, der trænger til aktualisering såvel emnemæssigt, som kompositorisk. Med "13 oder til Maria" tilføjer vi både genrens tankemæssige og kunstneriske rammer.

November 2014

Tårnet

Den omdiskuterede #MeToo-debat er gennem årene blevet en integreret del af den offentlige samtale. Hvis vi ikke kan høre mændenes side af historien, hvordan kan vi så forstå, hvorfor de krænker, og hvad der skal til, før vi kan stoppe overgrebene?

I TÅRNET møder vi den krænker, som har forårsaget den størst tænkelige vold, misbrug og smerte. Vi bliver vidne til hans rejse for at erkende hvad han har gjort, og ikke mindst, hvorfor. Vi bliver vidne til smerte og sorg, til afmagt og ansvar og til offer og krænker i én og samme person.

Vi bliver konfronteret med vores egen dommer og hvorvidt vi kan fælde dom over vores medmennesker

sommer 2021

bottom of page